Tuotteistaminen ja markkinoiminen, mainostaminen ja myynti